Author Archives: tanja

Razpis Eko sklada je objavljen

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil Javni poziv, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo učinkovitost stanovanjskih stavb v Sloveniji, za nove naložbe z namenom zmanjšanja prekomerne onesnaženosti zraka s PM10.

Poziv si lahko ogledate na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html.

Sredin tematski dan – strokovna ekskurzija

Spoštovani obiskovalci, obiskovalke RE OLEA!

V sredo, 15.1.2014, vas vabimo, da se nam pridružite na strokovni ekskurziji, ki se bo izvajala na Čebinah. Lovska družina Zagorje je v »bivaku« na Čebinah izdelala inovativni mikro sistem proizvodnje električne energije s pomočjo sončnega modula. S sistemom zadostijo vsem potrebam po električni energiji. S tem je objekt postal samozadosten.

Prosimo, da se v primeru udeležbe prijavite na gsm: 031-389 921 (Matej). Za prevoz bomo poskrbeli, ogled pa se začne ob 16:00 uri pred RE OLEA.

Za vse, ki se ekskurzije ne boste udeležili pa obvestilo, da bo v sredo, 15.1.2014 RE OLEA zaprta.

Dan trajnostne energetike v Zagorju

V letih 2009-2013 so se v zagorski občini izvedle številne energetske sanacije večstanovanjskih objektov kar nas na tem področju uvršča med najrazvitejše občine v Evropi. V tem obdobju je bilo obnovljenih približno 40% vseh večstanovanjskih objektov, kar znaša skoraj 800 stanovanj. S takšno dinamiko bo Občina Zagorje ob Savi dosegla in presegla zastavljene cilje svežnja ukrepov EU o povečanju energetski učinkovitosti in optimistično postavljenega akcijskega programa občine.

Predstavitve učinkov energetskih sanacij objektov se lahko udeležite v četrtek, 12.12.2013 ob 17:00 uri v Dvorani Gasilskega doma Zagorje.

Program: http://www.zagorje.si/povezava.aspx?id=9&pid=2732

Občina Zagorje ob Savi z zagorskim podjetjem Telfex d.o.o. v družbi najboljših

V sredo, 2.10.2013, je zagorsko podjetje Telfex d.o.o. prejelo prestižno Simensovo priznanje Werner von Siemens za učinkovitost, ki smo ga izkazovali na projektu ureditve krmilnega sistema v Raziskovalni enoti Zagorje. Investitor in soavtor prijave nagrajena aktivnosti v okviru projekta Remining LoWex pa je bila Občina Zagorje ob Savi. Nagrada Werner  von Siemens nagrajuje učinkovitost v industriji ter oskrbi z energijo in vodo. V prvi izvedbi nagrade je žirija izbrala 5 finalistov, ki so dosegli visoke prihranke energentov, izboljšali produktivnost in prispevali k varovanju okolja. Pri izvedbi projektov učinkovitosti pa so vsi prijavitelji svojih projektov morali vključevati Siemensovo opremo za industrijsko avtomatizacijo.

Za razglasitev finalistov je za zagorski projekt strokovna komisija uporabila naslednjo razlago: »Projekt je kompleksen in multidisciplinaren, njegova vrednost je tudi v povezovanju slovenskega razvoja oziroma znanja in industrije. Ker je dostopen komurkoli, izobražuje širok spekter deležniških skupin in je odlična podlaga za prenos dobrih praks. Učinki na področju prihranka virov so precejšnji, saj je objekt energetsko samozadosten”.

Razglašeni finalisti na podelitvi so bili: Cinkarna Celje, Pivovarna Union, Petrol Energetika, Sistemi in ES in Telfex. Kipca Werner von Siemens pa so podelili Cinkarni Celje.

Zagorski projekt Raziskovalna enota OLEA, Občina Zagorje ob Savi in partner pri projektu družba Telfex d.o.o. smo s tem priznanjem med drugim pridobili: predstavitev v različnih tiskanih edicijah in na spletnih platformah časnika Finance; promocijo v galeriji Werner von Siemens. Tam se zbirajo podatki o dobrih praksah na področju učinkovitosti v elektronski in tiskani obliki. Galerija bo prvič na ogled javnosti na podelitvi nagrad, kasneje pa bo dostopna kot primer dobre prakse na komunikacijskih platformah časnika Finance in družbe Siemens; informacijo strokovne žirije o kakovosti našega projekta; certifikat Werner von Siemens,…

Svet, kot ti je všeč: kampanja EU za obvladovanje podnebnih sprememb

Občina Zagorje ob Savi se je pridružila kampanji Evropske komisije v boju proti podnebnim spremembam z imenom Svet, kot ti je všeč. S podnebjem, kot ti je všeč. Če želimo obvladati podnebne spremembe, moramo v Evropi preiti na nizkoogljično družbo, tj. družbo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Prehod na nizkoogljično družbo nam bo prinesel nova, ekološka delovna mesta in druge koristi, denimo nižje stroške za energijo, udobna in moderna stanovanja, čistejši zrak in boljši javni promet. S kampanjo želimo opozoriti na uporabljene rešitve in dobre prakse državljanov, podjetij in oblasti v Evropski uniji. Kampanja zajema pet področij: potovanje in promet, proizvodnjo in inovacije, gradnjo in bivanje, nakupovanje in prehranske navade, ponovno uporabo in recikliranje izdelkov. Več: http://world-you-like.europa.eu/en/why-it-matters/our-campaign-partners/