Čas je za menjavo iztrošenih peči na trda goriva

Na ministrstvu za okolje in prostor je v pripravi predpis, ki bo določal metodologijo meritve emisij prahu iz malih kurilnih naprav na trdna goriva, z nazivno toplotno močjo 4 kW do 1 MW. Na ministrstvo načrtuje izvajanje meritev emisija prahu iz malih kurilnih naprav na trdna goriva. Če bodo vrednosti presežene, bo treba bodisi vgraditi filter bodisi zamenjati kurilno napravo. Predpis bo predvidoma izšel do konca leta v sklopu zakonodaje, ki bo urejala novo dimnikarsko ureditev. Na ministrstvu načrtujejo, da bi se predpis začel uporabljati že s 1. januarjem 2017.

Ker Zagorju ob Savi po zadnjih letih vodi o številu prekoračitvi z najvišjo dovoljeno mejo s PM10, lahko pričakujemo, da bodo prve akcije merjenja emisij prahu usmerjene prav v peči Zagorjanov.

Največ, kar 23 dni samo v januarju, so bile vrednosti PM 10 nad najvišjo dovoljeno mejo v Zagorju, ki mu z 19 dnevi sledijo Celje, Murska Sobota in Trbovlje. Štiriindvajseturna mejna koncentracija PM 10 je 50 µg/m3 in je lahko presežena največ 35-krat v koledarskem letu. V Zagorju so tako samo v prvih dveh mesecih letošnjega leta že prišli do številke 24.