Dan trajnostne energetike v Zagorju

V letih 2009-2013 so se v zagorski občini izvedle številne energetske sanacije večstanovanjskih objektov kar nas na tem področju uvršča med najrazvitejše občine v Evropi. V tem obdobju je bilo obnovljenih približno 40% vseh večstanovanjskih objektov, kar znaša skoraj 800 stanovanj. S takšno dinamiko bo Občina Zagorje ob Savi dosegla in presegla zastavljene cilje svežnja ukrepov EU o povečanju energetski učinkovitosti in optimistično postavljenega akcijskega programa občine.

Predstavitve učinkov energetskih sanacij objektov se lahko udeležite v četrtek, 12.12.2013 ob 17:00 uri v Dvorani Gasilskega doma Zagorje.

Program: http://www.zagorje.si/povezava.aspx?id=9&pid=2732