Ekipa

Zaradi spremembe dinamike izvajanja projekta Remining Lowex in vključitev novega partnerja, se je odprla nova možnost za raziskavo in vzpostavitev analiziranja vrtine Toplice z rudniško vodo za namene ogrevanja novega bazena in OŠ Toneta Okrogarja. Plod večmesečnega snovanja je Raziskovalna enota Olea, kakršno si lahko ogledate danes. Po odobritvi projekta na evropski komisiji, je sledila sestava tima OELA za realizacijo projekta.

  • Občine Zagorje ob Savi: Matej Drobež in Boris Grošelj
  • Fakulteta za strojništvo Univerza v Ljubljani: prof. dr. Sašo Medved, mag. Jure Vetršek – Izdelava koncepta RE Olea
  • Tjaša Škrabe in Ana Destovnik – arhitektura objekta
  • Darja Šviga – pravni vidik izkoriščanja rudniške vode
  • Jani Uranič – energetsko svetovanje Tel: 041 294 628; e-mail: dte@gmail.com
  • Martin Polc, Nejc Fedran – koordinacija del