Gradnja širokopasovnega interneta

V Občini Zagorje ob Savi želimo slediti v marcu sprejetem državnem načrtu razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020.

V prvi fazi smo začeli s pripravami izdelave načrta razvoja gradnje širokopasovnega interneta (GOŠO) na območju občine Zagorje ob Savi. Sestavni del načrta, ki bo vplival na možnosti realizacije gradnje in izkazan tržni interes ponudnikov, je anketa, ki jo najdete s klikom na povezavo:

https://www.surveymonkey.com/r/Zagorje

Prosimo vas, da odgovorite na vprašanja in s tem sodelujete pri nastajanju Načrta razvoja GOŠO v naši občini.

Strateški cilj razvoja digitalne družbe in izkoriščanja priložnosti je do leta 2020 gospodinjstvom zagotoviti širokopasovni dostop do interneta:

96 odstotkom gospodinjstev internet hitrosti vsaj 100 Mb/s in 4 odstotkom gospodinjstev hitrosti vsaj 30 Mb/s. Trajne družbene in gospodarske pridobitve, ki jih omogočajo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije in internet, so med drugim razvoj gospodarstva, večja konkurenčnost, nova kakovostna delovna mesta ter enakomeren razvoj podeželja in urbanih področij.