Interreg – SHARE if you CARe

14.11.2016 je Občina Zagorje ob Savi kot vodilni partner v skupini z Občino Brežice, Občino Brdovac (Hr). in Občino Zaprešić (Hr.) uspešno oddala vloga na javni razpis programa INTERREG SI-HR. Prijavljeni projekt se imenuje »SHARE if you CARe«. Inovativna ideja bo prikazala možnost implementacije modela car sharing v lokalne skupnosti, ki niso zanimive za tržno izvedbo (so premajhne). S projektom želimo partnerji optimizirati uporabo službenih vozil, zmanjšati emisije strupenih snovi , ki so posledica sedanje flote vozil – uporaba okolju prijaznejših vozil (elektrika, hibrid). V prvi fazi se bodo vozila uporabljala po modelu car sharing za občinske namene in v vseh javnih zavodih, kateri so bili ustanovljeni s strani občine (vse šole, vrtci, zavodi za šport, knjižnice, mladinski centri, kulturni centri, TIC,…). V projektu smo se zavezali, da bomo obstoječe število službenih števil znižali, le-te pa bolj učinkovito koristili. V naslednji fazi pa bomo tudi preučili možnosti za uporabo vozil v času, ko vozila ne bodo uporabljena s strani javne uprave, za lokalna društva, ki so delno financirana iz proračuna lokalne skupnosti.   V Zagorju ob Savi imamo po opravljeni analizi v povprečju skoraj 8 let stare službena vozila. Posledično takšna vozila povzročajo velike stroške vzdrževanja in so do okolja manj prijazna.   Celoten projekt je ocenjen na 1.000.000 EUR.

Pridruženi partnerji na projektu so:

Ministrstvo za infrastrukturo – Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko

Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko

Petrol, d.d. (Inovativni poslovni modeli in digitalizacija)

interreg_si-hr_sl_rgb