Kurjenje na prostem tudi za 1. maj prepovedano

V skladu z veljavnim Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi je tudi za praznovanje 1. maja v strnjenih naseljih prepovedano sežiganje vrtnih odpadkov in drugih materialov rastlinskega izvora, ki nastajajo v kmetijstvu ali gozdarstvu. Izjeme od zgornje prepovedi so dopuste samo v primerih:

– kurjenja kresov, povezano z organiziranimi javnimi dogodki,

– uničevanja tujerodnih, invazivnih in škodljivih rastlin s sežiganjem v primeru, ko ni drugih ustreznih alternativnih načinov zatiranja ter

– kurjenja z namenom priprave hrane v kuriščih in na za ta namen urejenih mestih.

Čestitke ob dnevu upora proti okupatorju in prazniku dela!

Vabljeni na prvomajske prireditve v Občini Zagorje ob Savi: http://www.zagorje.si/povezava.aspx?id=9&pid=4529