Napoved PM10

Na spletnem mestu http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_napoved.html si lahko ogledate testna napovedi ravni onesnaženosti z delci PM10.

V primeru napovedane velike verjetnosti za preseganje dnevnih mejnih vrednosti v skladu z Odloki za kakovost zraka priporočamo občanom in pravnim osebam da:

  • ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja,
  • zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva,
  • uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil,
  • ne kurijo na prostem.

Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka.

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje

Napoved verjetnosti za preseganje mejne dnevne koncentracije delcev PM10 se pripravljajo za območja, za katere je Vlada Republike Slovenije sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka. Predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 je 50 µg/m3. V koledarskem letu je dovoljeno 35 preseganj mejne vrednosti.