Napoved ravni onesnaženosti z delci PM10

Redno spremljajte raven onesnaženosti z delcev PM10 na spletni strani

http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10_napoved.html in glede na napovedi prilagodite svoje prostočasne dejavnosti in v kolikor je to mogoče, opozorilu primerno izberite vir ogrevanja (npr. elektrika/plin/kurilno olje namesto kurjenja z lesom/premogom/”alternativnimi” viri).