Napovedani so razpisi Eko sklada za nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite

Eko sklad bo tudi v letu 2015 zagotavljal nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za različne ukrepe z okoljskimi učinki. Predvidoma v aprilu 2015 bo Eko sklad objavil dva javna poziva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah. Eko sklad pravnim osebam in lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja in nepovratnih finančnih spodbud za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Novi javni pozivi bodo objavljeni po sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015, predvidoma v mesecu aprilu, in bodo vključevali podoben nabor namenov kot pretekli javni pozivi. Nameni za pravne osebe in lokalno samoupravo, ki jih sofinancira Eko sklad:

 1. Obnovljivi viri energije;
 2. Učinkovite rabe energije;
 3. Varstvo voda;
 4. Vodooskrba;
 5. Odpadki.

Poleg pravnih oseb in lokalne samouprave bo Eko sklad objavil tudi razpise za fizične osebe. Fizičnim osebam so na voljo nepovratne finančne spodbude in ugodni krediti za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in električna vozila ter ugodni krediti za različne ukrepe na področju varstva voda in učinkovite rabe vode ter ravnanja z odpadki. Za vsak ukrep, ki izpolnjuje pogoje javnega poziva za nepovratne finančne spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada. Nameni za fizične osebe, ki jih sofinancira Eko sklad:

 1. Učinkovita raba energije (zunanje stavbno pohištvo, izolacija fasade, izolacija strehe, izolacija tal, sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote – rekuperacija, hibridna ali električna osebna vozila, električna vozila, osebna vozila na plin, nizkoenergijske in pasivne stavbe, male sončne, vetrne in vodne elektrarne, mikro soproizvodnja toplote in električne energije – kogeneracija, gospodinjski aparati razreda A+ ali višjega razreda, priklop na toplovodno omrežje daljinskega ogrevanja, kondenzacijski kotli, male čistilne naprave, priklop na javno kanalizacijsko omrežje, rastlinska odeja, zamenjava azbestne kritine, hišni kompostnik, zbiralnik deževnice, čistilna naprava za pitno vodo, oskrba s pitno vodo, priklop na javno vodovodno omrežje);
 2. Obnovljivi viri energije (toplotne črpalke, kotli na lesno biomaso, sončni kolektorji, male sončne, vetrne in vodne elektrarne, mikro soproizvodnja toplote in električne energije – kogeneracija);
 3. Varstvo zraka;
 4. Varstvo voda (male čistilne naprave, priklop na javno kanalizacijsko omrežje, rastlinska odeja);
 5. Učinkovita raba vode (zbiralnik deževnice, čistilna naprava za pitno vodo, oskrba s pitno vodo, priklop na javno vodovodno omrežje);
 6. Odpadki (zamenjava azbestne kritine, hišni kompostnik).