Objava razpisov Eko sklada za nepovratne finančne spodbude (Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik)

Eko sklad j.s. je objavil dva nova razpisa za nepovratne finančne spodbude na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.

  • Javni poziv 33SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših stanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka (https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=47)
  • Javni poziv 34SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb na območjih s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka (https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=49)

Za pomoč v zvezi z objavljenima razpisoma in glede drugih informaciji v zvezi z energetskimi sanacijami smo vam na voljo vsako sredo od 17-18 ure v Raziskovalni enoti OLEA.

Vabljeni!