OBVESTILO ZA JAVNOST MIR

Kurjenje lesa, tudi na prostem, je eden od zelo pomembnih virov onesnaževanja zunanjega oziroma emisij onesnaževal zraka, kot so delci, benzen, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH), formaldehid in ogljikov monoksid ki imajo velik negativen vpliv na zdravje ljudi.

Prilagamo obvestilo za javnost:

obvestilo-za-javnost-kurjenje-vrtnih-odpadkov