7. Dan trajnostne energetike v Zagorju – okoljska odgovornost javnih zavodov

Brez naslovaNa področju trajnostne energetika je bilo v občini Zagorju v zadnjih 10 letih že veliko narejenega; od obnov večstanovanjskih in javnih stavb, javno-zasebnega partnerstva za dobavo toplote po šolah s soproizvodnjo toplote in koriščenja biomase ter občinskih sončnih elektrarn. Vzpostavljen je tudi infrastrukturni nadzorni sistem, ki je osnova za podporo storitvam znotraj tako imenovanega »pametnega mesta«. Glede investicij v energetsko prenovo stavb je bolj ali manj vse znano, njihova uspešnost in učinki so praktično dokazljivi. Izziv za v bodoče pa je v okoljsko odgovornem vedenju oziroma obnašanju ljudi in prenosu dobrih navad na mlajše generacije, saj bodo predvsem mladi trpeli zaradi posledic degradiranega podnebnega sistema in prekomernega koriščenja naravnih virov.

Na osnovni šoli Ivana Skvarče, Zagorje ob Savi, je v sodelovanju z Društvom trajnostne energetike 14. decembra potekal 7. dan trajnostne energetike v Zagorju, v okviru dogodka smo predstavili:

rezultate projekta Interreg MED Edufootrpint, kjer se ukvarjamo z zmanjševanjem okoljskega odtisa šol ter možnosti uporabe razvitih aplikacij, kjer so vključene tudi Zagorske šole, namenjene so informiranju in izobraževanju glede vpliva človekovih dejavnosti na okolje, prof. dr. Slavko Dolinšek, IRI UL;

 • energetsko knjigovodstvo za javne stavbe v občini Zagorje ob Savi, ki je dostopno na spletni strani občine, mag. Primož Praper, Eutrip d.o.o.;
 • predstavitev o vplivanju na vedenje ljudi v smeri nižje rabe energije saj energijo porabljamo ljudje in ne stavbe, iz. Prof. dr. Dan Podjed, ZRC SAZU;
 • pregled trajnostno tehnoloških rešitev v Zagorju ob Savi, mag. Jure Vetršek, IRI UL.

Pod mentorstvom predsednika Društva trajnostne energetike g. Janija Uraniča so učenci 5.a razreda izdelali plakat Oskrbe osnovne šole Ivana Skvarče, ki je na ogled v avli šole.Na kratko o projektu in aplikaciji: Ključni namen projekta EduFootprint je izboljšati sposobnost lastnikov in upravljavcev javnih stavb v smeri učinkovitega ravnanja z energijo. Poleg neposrednega vplivanja na rabo energije v stavbah je to možno doseči tudi preko posrednih ukrepov (npr, javnega naročanja in celovitega zavedanja ter obnašanja glede rabe energije). Aktivnosti so bile usmerjene na računanje ogljičnega odtisa in prenos integrirane energetske strategije v šole preko pristopa LCA (Life Cycle Assessment – ocenjevanje življenjskega cikla).EduFootprint aplikacija omogoča šolam vpogled v njihov ogljični odtis glede na porabo električne energije, toplote, papirja in mobilnosti za določeno časovno obdobje. Aplikacija je praktično in privlačno orodje in omogoča poenostavljeno igranje za boljše razumevanje posameznih dejavnikov ogljičnega odtisa. Orodje je namenjeno šolarjem in učiteljem, vsebuje določene didaktične pristope za prikaz povečevanja ali zmanjševanja specifičnih parametrov, ki so neposredno vezani na rabo energije in virov. Aplikacija je bila razvita za platformo Android in je na voljo v trgovini Google play s ključno besedo Edufootprint. Dogodka so se udeležili predstavniki osnovnih šol, knjižnice, glasbene šole, Zavoda za šport, vrtcev in občine. Med predavanji je v avli šole potekala predstavitev aplikacije učencem sedmega in osmega razreda.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani https://edufootprint.interreg-med.eu/.

Prašni delci v zraku

Občane, ki bivajo in delajo na območju gradbišča v centru mesta, in vse ostale, ki zaskrbljeno spremljajo visoke koncentracije PM10, ki jih meri merilna postaja ARSO pri zagorski pošti obveščamo, da se bo del cestišča predvidoma asfaltiral v sredini oktobra in da lahko posledično pričakujemo tudi manj prahu v zraku. Občina Zagorje ob Savi se zaveda problemov, ki nastajajo zaradi prašenja v bivalnem okolju, zato intenzivno opozarjamo investitorja in izvajalce, naj izvajajo vse ukrepe potrebne za minimaliziranje prašenja. Ker so ti ukrepi pogosto premalo, Občina tudi dodatno iz svojih sredstev naroča pometanje in pranje asfaltiranih površin.

6. dan trajnostne energetike

NAM JE RES MAR? JE KLJUČNI PROBLEM DENAR?

Prepričajte se, da visoka investicija v čistejši vir energije ni več opravičilo za onesnaževanje okolja.

Vabimo vas, da se v četrtek, 30. novembra, ob 18. uri udeležite 6. dneva trajnostne energetike, ki bo v sejni sobi PGD Zagorje-mesto (Cesta Borisa Kidriča 11a, 1410 Zagorje ob Savi).

Na dogodku bomo predstavili nove možnosti financiranja investicij v učinkovitejšo rabo energije in v obnovljive vire energije:

Vabilo

Novi razpisi podnebnega sklada Eko sklad, j.s. – Je visoka investicija v čistejši vir energije še opravičilo za onesnaževanje okolja?

Eko sklad je objavil nove pozive s spodbudami za naložbe v stavbah in za vozila. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka.

Občina Zagorje ob Savi je skupaj z občinama Trbovlje in Hrastnik v času priprave novega odloka o zmanjševanju onesnaženosti zraka vztrajala, da je treba bistveno povečati subvencije za nadomeščanje starih kurilnih naprav, saj vsi podatki kažejo, da je v Zagorju ob Savi največ dni s preseženo vsebnostjo prašnih delcev v zraku prav v času kurilne sezone. Prizadevanja so bila naposled vendarle uspešna, saj nov razpis Eko sklada takšne, občutno višje subvencije tudi predvideva.

Za ukrepa zamenjave stare kurilne naprave z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bodo nepovratne finančne spodbude bistveno višje kot doslej, in sicer za:

  • kurilno napravo na lesno biomaso do 50 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 EUR) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost oziroma do 60 % (prej 50 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR) na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
 • toplotno črpalko do 40 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.500 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 2.500 EUR (prej 1.000 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, oziroma do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 3.100 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 3.200 EUR (prej 1.250 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

 

Na izrazito vztrajanje vseh treh zasavskih občin bo subvencionirana bo tudi vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe (nov ukrep, velja samo v občinah s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka).

Občina Zagorje ob Savi bo še naprej nudila dodatno subvencijo za zamenjavo stare kurilne naprave na lesno biomaso s toplotno črpalko, do katere bodo upravičeni vsi, ki bodo pred tem subvencijo prejeli od Eko sklada. Višino te subvencije bo občina Zagorje ob Savi določila z novim razpisom, ki bo objavljen v kratkem.

Jutri, petek, 13. 10. 2017, bo Eko sklad objavil nove pozive s spodbudami za naložbe v stavbah in vozila. Med novostmi za občane so znatno višja nepovratna sredstva za zamenjavo starih kurilnih naprav s toplotno črpalko ali novo kurilno napravo na lesno biomaso ter nepovratna sredstva za ogrevanje na plin v občinah, degradiranih zaradi onesnaženosti zraka.

Druga bistvena novost pa so nepovratna sredstva za električna motorna kolesa in mopede ter postopkovne spremembe. Občani bodo namreč vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za električna vozila lahko oddali po izvedbi naložbe.

Za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- in dvostanovanjskih stavbah ter za nekatere naložbe v posameznih stanovanjih v večstanovanjskih stavbah bodo spodbude še naprej višje za hkratno izvedbo več ukrepov, na voljo pa bodo za naslednje ukrepe:

 • A vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi;
 • B vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • C vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe;
 • D priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja (nov ukrep, do sedaj samo za priključitev na sistem daljinskega ogrevanja na obnovljiv vir energije);
 • E vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi;
 • F toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • G toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi;
 • H vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi;

Za ukrepa zamenjave stare kurilne naprave z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bodo nepovratne finančne spodbude bistveno višje kot doslej, in sicer za:

 • kurilno napravo na lesno biomaso do 50 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 EUR) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost oziroma do 60 % (prej 50 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR) na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
 • toplotno črpalko do 40 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.500 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 2.500 EUR (prej 1.000 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, oziroma do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 3.100 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 3.200 EUR (prej 1.250 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.
 • J gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • K celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe;
 • L nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi (nov ukrep, do sedaj samo za nakup stanovanja v obnovljeni večstanovanjski stavbi).

Za ukrepa zamenjave stare kurilne naprave z novo napravo za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe bodo nepovratne finančne spodbude bistveno višje kot doslej, in sicer za:

 • kurilno napravo na lesno biomaso do 50 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.000 EUR) na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost oziroma do 60 % (prej 50 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 4.000 EUR) na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka;
 • toplotno črpalko do 40 % (prej 20 %) priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 4.000 EUR (prej 2.500 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 2.500 EUR (prej 1.000 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda na območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, oziroma do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 5.000 EUR (prej 3.100 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali slanica/voda in 3.200 EUR (prej 1.250 EUR) za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, na območjih občin, ki imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Občani, ki so za navedene ukrepe vlogo oddali na prejšnji javni poziv in z izvedbo naložbe še niso začeli, lahko od te vloge odstopijo in vložijo vlogo na novem pozivu. Naložba pred oddajo nove vloge ne sme biti izvedena.

Prav tako bodo na voljo dodatna nepovratna sredstva za električna vozila, pri čemer je tudi nekaj sprememb, in sicer:

 • dodane kategorije vozil, za katere se pridobi spodbuda, in sicer kolesa na motorni pogon in motorna kolesa (kategorije od L5e do L1e-A);
 • akumulatorji ne smejo temeljiti na svinčevi tehnologiji (slab izkoristek, kratka življenjska doba, strupen odpadek);
 • namesto 3 mora sedaj najmanj 2 leti po prvi registraciji vozilo ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratnih sredstev;
 • ne samo pravne osebe, tudi občani sedaj lahko z eno vlogo kandidirajo za več vozil.

Še krajši in uporabnikom prijaznejši bo postopek za občane, saj bodo za pridobitev nepovratnih sredstev za električno vozilo vlogo oddali po nakupu vozila, s čimer bo manj potrebne dokumentacije in nekoliko krajši postopek.

S pozivi se zagotavlja dovolj nepovratnih sredstev za vse ključne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, vlagatelji pa lahko za vse ukrepe, za katere so na voljo nepovratna sredstva Eko sklada, poleg le-teh pridobijo tudi ugoden kredit Eko

Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti

Razmišljate o postavitvi skupnostne elektrarne na sonce ali veter? Morda o vzpostavitvi skupnostnih vrtičkov, ali ureditvi prostora, ki bi služil kot dnevna soba lokalne skupnosti? Imate druge ideje za skupnostne projekte, ali bi radi slišali, kakšne ideje imajo drugi v vašem okolju in kako je nekaterim že uspelo?  S prepričanjem, da imamo v Sloveniji dovolj življenjskih virov, da z njihovim trajnostnim skupnostnim upravljanjem zagotovimo blaginjo za vse nas in to omogočimo tudi prihodnjim rodovom, vas

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij vabimo na delavnico Dovolj za vse Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri v lokalni skupnosti Zagorje ob Savi, Punkt – Laboratorij za kreativne industrije: 6. junij, od 9. do 13. ure (vabilo)

Na delavnici boste v spodbudnem in ustvarjalnem okolju

 • odkrivali razvojne potenciale življenjskih virov, kot so prostor, obnovljivi viri energije, gozd in tla;
 • spoznali uspešne prakse na področju skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri;
 • razširili mrežo poznanstev in spletli povezave morebitnih partnerstev;
 • iskali priložnosti za skupnostne projekte v lokalnih okoljih;
 • v živo spoznali načela skupnostnih projektov in nekatere tehnike njihovega izvajanja.

Delavnica je namenjena predstavnikom občin, podjetij, zadrug, nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, regionalnih razvojnih agencij, regionalnih energetskih agencij, interesnih in strokovnih združenj ter ostalim zainteresiranim za skupnostne projekte v lokalni skupnosti.   Obvezne prijave sprejemamo na prijavnicah. Udeležba na delavnici je brezplačna. Dodatne informacije pri Gaji Brecelj na 01 439 4895, gaja@umanotera.org in na spletni strani www.DovoljZaVse.si.

Skupnostni projekti na transparenten in vključujoč način ustvarjajo trajne koristi za lokalno in širšo skupnost.