Razpis Eko sklada je objavljen

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil Javni poziv, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo učinkovitost stanovanjskih stavb v Sloveniji, za nove naložbe z namenom zmanjšanja prekomerne onesnaženosti zraka s PM10.

Poziv si lahko ogledate na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si/html/aktualno/main.html.