Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi

Včeraj (6.8.2015) je v Občini Zagorje ob Savi v Kulturnem centru Delavski dom Zagorje potekala Osrednja slovesnost ob prazniku občine s podelitvijo občinskih priznanj v letu. Jani Uranič je prejel srebrno plaketo Občine Zagorje ob Savi za izjemne dosežke.

Utemeljitev strokovne komisije Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi za podelitev srebrne plakete Občine Zagorje ob Savi:

Jani Uranič, diplomirani inženir strojništva, je s svojimi aktivnostmi na področju trajnostne energetike na občinskem, regionalnem in državnem nivoju pomembno zaznamoval nove smernice učinkovite rabe in obnovljivih virov energije ter prispeval k višjemu ogledu in prepoznavnosti Občine Zagorje ob Savi na državnem nivoju.

Preko aktivnosti, predvsem na ključnem porabniku energije, t.j industriji, pomembno prispeva k udejanjanju vizije trajnostnega razvoja Občine Zagorje ob Savi. Preko večje učinkovitosti industrije, le-ta postaja bolj konkurenčna in s tem so delovna mesta bolj varna, dodana vrednost podjetja pa višja.

Jani Uranič je leta 2004 diplomiral na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani z diplomskim delom »Energijska in okoljska presoja proizvodnje porobetona«. Od takrat je zaposlen v podjetju XELLA POROBETON SI, d.o.o. s funkcijo vodja vzdrževanja in energetike. V vsem tem obdobju je pridobival znanja s področja energetike in s svojimi prispevki bogatil številne energetiki namenjene seminarje. Z uspešnim delom je pripomogel k uvrstitvi kisovškega podjetja Xella na vodilno mesto po energetski učinkovitosti znotraj globalnega koncerna Xella. Zahvaljujoč Janiju, prihajajo v Kisovec predstavniki podjetij iz skupine Xella iz cele Evrope, da si ogledajo in se naučijo principov aktivnega ravnanja z energijo.

Na najprestižnejšem strokovnem dogodku iz področja energetike t.j. 17. Dnevnih energetikov v Portorožu, je med 21 prijavljenimi prejel nagrado za energetsko najbolj učinkovito podjetje in za energetskega managerja 2015.

Občina Zagorje aktivno spodbuja energetsko učinkovitost v javnih stavbah, preko zelo intenzivne energetske sanacije, poleg tega dela na oskrbi z toploto po inovativnih poteh, kot je javno zasebno partnerstvo z zagotovljeno dobavo toplote poleg tega je delež obnovljenih večstanovanjskih stavb v Občini krepko nad Slovenskim povprečjem (~ 5x višji).

Z uvajanjem principov trajnostne energetike tudi v industriji, kot je to naredil nagrajenec, se v Občini pokriva ključne segmente porabe energije in bistveno prispeva k udejanjanju koncepta trajnostnega razvoja. Zaradi že vzpostavljenega sodelovanje med sektorji (javni, zasebni in nevladne organizacije) pa je pričakovati številne pozitivne sinergijske učinke, ki se jih s podelitvijo priznanja spodbuja.

Janu Uranič je član tima RE OLEA, ustanovitelj in predsednik Društva trajnostne energetike in koordinator izvajanja energetskega svetovanja za občane v Zagorju.

Jani, čestitke!

TIM RE OLEA