Srečno in zdravo 2016!

Leto se zaključuje in čas je, da vsak pri sebi oceni uspešnost leta v odhajanju in si določi nove načrte za leto, ki prihaja. Aktivnosti, ki se odvijajo v okviru Raziskovalne enote OLEA, so bile v letu 2015 usmerjene v osveščanje občanov o okoljskih vprašanjih na področju OVE, URE ter promociji trajnostne mobilnosti. Takšne aktivnosti smo izvajali že v preteklih letih in jih bomo tudi v prihodnje. Veseli nas, da se osveščenost ljudi na področju okolja in kvalitete bivanja v našem kraju izboljšuje in upamo, da smo delno  k temu prispevali tudi mi. Imamo nadpovprečni delež obnovljenih večstanovanjskih objektov v Sloveniji. Prav tako so se znižali izdatki proračuna namenjenega za oskrbo javnih objektov z energijo kot posledica vlaganj v energetske sanacije in osveščanja uporabnikov. Zelo nas veselijo nove pobude občanov, občinskih svetnikov in drugih, ki si želijo lepšega in zdravju prijaznejšega okolja.

Kljub temu pa težave ostajajo. Koncentracija PM10 delcev je v Zagorju v zadnjih dneh nenehno prekoračena. Mnogi se sedaj javno sprašujejo, kako je to mogoče kljub zaprtju nekaterih tovarn. Letošnje prekoračenja so nazorno pokazala, da tovarne v takšno geografsko okolje ne sodijo, saj imamo še brez njih dovolj težav. Padavin je bilo v decembru rekordno malo, kar je vplivalo, da se ozračje ni očistilo. Prav tako ni bilo veliko vetra in stalno smo se soočali z  izrazito temperaturno inverzijo, ki je bila vzrok, da se je onesnažen zrak zadrževal v dolini. Za onesnaženje smo poskrbeli kar sami s kurjenjem lesnih odpadkov (nekateri celo na prostem, kar je mimogrede v naši občini prepovedano), z nepravilnim kurjenjem ter z nenehnim povečevanjem števila motornih vozil.

Vsak pri sebi se bo moral vprašati: »Kaj pa sem danes naredili za boljši zrak. Sem morda uporabil javni prevoz, namesto osebnega avtomobila; sem se ogreval na elektriko ali drug okolju prijaznejši način, sem namesto uporabil individualno kurišče (po možnosti s kurjenjem alternativnih virov, ki so preprosto povedano nič drugega kot odpadki) in sedaj vse bolj popularne kamine, ki imajo mimogrede zelo slab izkoristek in pomembno prispevajo k slabši energetski učinkovitosti vaše hiše, saj je skozi kamin v času nedelovanja le-tega direktni udor hladnega zraka (konvekcijski toplotni most). Občina Zagorje ima urejen kvaliteten sistem ločevanja odpadkov, kamor sodijo tudi biološki odpadki. Zato, prosim, naredite uslugo sebi, vašim otrokom, vnukom, sosedom in skupnosti ter izkoriščajte sistem ločevanja odpadkov (odpadke z vrtov, drevja enostavno priložite k biološkim odpadkom).

K izboljšanju zraka bomo morali prispevati vsi. Ne bo dovolj, če bomo samo čakali na državo in občino kako bosta varovali okolje. Ne trdimo, da njuna vloga in spoštovanje ter izvajanje sprejetega Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja ni pomembna, zagotovo pa ni edina, predvsem pa ni zadostna, da bi pomembno prispevali k boljšemu zraku.

K izboljšanju zraka v dolini lahko vsi mi pripomoremo že v naslednjih dneh, in sicer tako, da NE BOMO UPORABLJALI PIROTEHNIČNIH IZDELKOV. Poleg tega, da je uporaba pirotehničnih izdelkov nevarna za mehanske poškodbe ljudi, povzroča tudi zvočno in okoljsko onesnaženje. Pred nekaj leti je nastala študija (http://www.ekokrog.org/2011/01/19/ognjemet-ogroza-zdravje/), ki dokazuje škodljivost ognjemetov k povečevanju števila prašnih delcev v zraku posledično negativno vpliva na zdravje ljudi, ki se znajdejo na območju ognjemeta. Prašni delci, povzročeni z ognjemetom se zadržujejo v ozračju in na tleh še več dni, odvisno od vremenskih razmer (veter, dež). Zvočni in svetlobni izdelki povzročajo kratkotrajne izjemno povišane koncentracije delcev v zraku, dušikovih oksidov (NOx) in žveplovega dioksida (SO2). Delci, ki so posledica ognjemetov, so zelo majhni (okrog 1 μm) in vsebujejo kalij (K), stroncij (Sr),vanadij (V), titan (Ti), barij (Ba), baker (Cu), svinec (Pb),magnezij (Mg), aluminij (Al), antimon (Sb), žveplo (S), mangan(Mn), cink (Zn) in saje.

Vesele praznike in srečno novo leto 2016!