Svet, kot ti je všeč: kampanja EU za obvladovanje podnebnih sprememb

Občina Zagorje ob Savi se je pridružila kampanji Evropske komisije v boju proti podnebnim spremembam z imenom Svet, kot ti je všeč. S podnebjem, kot ti je všeč. Če želimo obvladati podnebne spremembe, moramo v Evropi preiti na nizkoogljično družbo, tj. družbo z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Prehod na nizkoogljično družbo nam bo prinesel nova, ekološka delovna mesta in druge koristi, denimo nižje stroške za energijo, udobna in moderna stanovanja, čistejši zrak in boljši javni promet. S kampanjo želimo opozoriti na uporabljene rešitve in dobre prakse državljanov, podjetij in oblasti v Evropski uniji. Kampanja zajema pet področij: potovanje in promet, proizvodnjo in inovacije, gradnjo in bivanje, nakupovanje in prehranske navade, ponovno uporabo in recikliranje izdelkov. Več: http://world-you-like.europa.eu/en/why-it-matters/our-campaign-partners/